Corona

Corona heeft veel gevolgen in onze wereld. We houden elkaar fysiek op afstand, maar steunen elkaar waar nodig.

Bijeenkomsten zijn nu niet aan de orde, ook niet voor onze stichting Elma. Maar als we elkaar straks weer fysiek kunnen ontmoeten, gaan we verder met onze activiteiten.

Ondertussen spreken we onze dank uit voor al die mensen, die nu onze maatschappij draaiende houden, en voor ons allen klaar staan als we zorg nodig hebben.

Ter inspiratie onderstaand filmpje uit Engeland, met als titel We Will Remember!