Over Elma

De Stichting Elma levert een bijdrage aan een positief klimaat van respect en tolerantie, en bevordert het draagvlak voor vluchtelingen en ontheemden in de samenleving van Deventer en omgeving.

De stichting bestaat uit drie bestuursleden en één adviseur. Het zijn de volgende personen:

 • Güliz Tomruk-Kisi, secretaris
  Stuur Güliz een email.
 • Hadda Diekman-Tbal, penningmeester
  Stuur Hadda een email.
 • Samir Maglajlic, adviseur
  Stuur Samir een email.
 • Holger Boswijk, voorzitter
  Stuur Holger een email.

De stichting Elma is opgericht met hulp van Smalbraak Notarissen te Deventer. Grafisch worden we ondersteund door Allison en Corps9 te Deventer. Daarvoor onze dank!

Hier zijn de statuten van de stichting Elma te lezen.