Nederland door de ogen van een vluchteling.

Wil je Samir Maglajlic helpen om 5000 euro aan de kinderafdeling Deventer Ziekenhuis te schenken? Samir Maglajlic, ex vluchteling, wil graag namens Stichting ELMA een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Voor elke donatie van 10 euro krijg je het boek ”Nederland door de ogen van een vluchteling” als een cadeau.

Het verhaal van Samir is een hartstochtelijk pleidooi om, ongeacht afkomst,religie, status en huidskleur, respectvol met elkaar om te gaan.

Het bankrekeningnummer van Stichting Elma is NL24 RBRB 0944 3600 76.
Meer info: www.stichtingelma.nl
Facebook: Stichting Elma
e-mail : samir@stichtingelma.nl

Samir zat in 1995 van 19 juni tot en met 10 november in het AZC Schalkhaar. Samen met zijn vrouw was hij als vluchteling uit Bosnië vertrokken en in Schalkhaar terecht gekomen.

Na 20 jaar in Nederland schrijft Maglajlic zijn verhaal: leven in Nederland vanaf het eerste moment in het Asielzoekerscentrum tot het heden. Hij schrijft over de manier waarop hij de kwestie van allochtonen, islam, populisten, vrijheid van meningsuiting en onderwijs in Nederland ziet en wat hij in Nederland heeft meegemaakt met zijn vrouw en kinderen, die werden geboren in 1995 en 1998. Ook schrijft hij over vluchtelingen, gastarbeiders, Nederlanders Antillianen, Surinamers, Oost-Europeanen, West-Europeanen en Balkanlanden.

Het resulteert in verhaal met heel veel interessante momenten. Maar ook in een beschrijving van de manier waarop Samir, momenteel werkzaam op een basisschool en BSO als onderwijsassistent, kijkt naar de ontwikkelingen van de laatste jaren.
Het boek is verkrijgbaar voor € 9,90 en de opbrengst gaat naar de kinderafdeling van het Deventer Ziekenhuis.