Bekend maakt bemind.

TIEN spelregels voor een goed gesprek. Er is een oud spreekwoord: “Onbekend maakt onbemind”. Als dat waar is, dan is het omgekeerde ook van kracht: bekend maakt bemind. Als we elkaar beter leren kennen, dan gaan we ook meer om elkaar geven. En dé manier om de ander te leren kennen is: met elkaar in gesprek gaan, hoe “onbekend” we ook voor elkaar zijn.

Deze spelregels zijn voor iedereen die wil praten mét anderen, en niet over anderen. Een handig advies, voor wie een praatje of gesprek wil met Nederlanders met een andere cultuur of religie.

  1. Laat de ander zijn of haar verhaal vertellen.
  2. Zet daar niet gelijk een ander verhaal (jouw verhaal) tegenover. Verander ook niet te snel van onderwerp.
  3. Accepteer verschil van mening. Wees niet uit op “eigen gelijk”. Laat ruimte voor andere opvattingen.
  4. Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wil worden: vriendelijk en respectvol.
  5. Accepteer stiltes. Soms heeft iemand tijd nodig om na te denken of de juiste woorden te vinden.
  6. Spreek vanuit jezelf, niet vanuit anderen (dus: “ik vind” in plaats van “ze zeggen”). Generaliseer niet, dus geen algemeenheden als “wij”, “zij”, “de moslims”.
  7. Wees nieuwsgierig naar het verhaal van de ander en stel je open voor wat de ander zegt.
  8. Vraag om een toelichting of een voorbeeld als je iets niet begrijpt of als de ander praat in algemeenheden.
  9. Wissel de rol van vrager en spreker af. Voorkom dat jij alleen vragen stelt of steeds aan het woord bent.
  10. Luister zonder te oordelen. Stel jouw oordelen uit en onderzoek ze.

(Bron: folder “Bekend maakt bemind” van de gemeente Arnhem)