Maand: juli 2018

Minister Blok door de bocht.

Op een bijeenkomst voor jonge ambtenaren van internationale organisaties spreekt minister Blok over het mislukken van samenlevingen waarin meerdere etnische groeperingen wonen. Dit gaat pal in tegen de werkelijkheid, tegen menselijke waarden, tegen alles waar de stichting Elma en haar volgers voor staan. In de Volkskrant van 20 juli schreef de bekroonde Nederlandse (!) schrijver Murat Isik er een column over. Die staat hieronder te lezen en geeft onze gevoelens treffend weer.

 

Ik vorm een gevaar voor de Nederlandse samenleving. Mijn aanwezigheid in dit land – en die van mijn familie, andere ‘gekleurde’ Nederlanders en nieuwkomers – maakt een vreedzaam samenlevingsverband onmogelijk. Het is dat u het weet. Ik wist het zelf nog niet, maar ben er fijntjes op gewezen door onze minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok.

Hij verwoordde het zo op een besloten bijeenkomst: ‘Een multi-etnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog loopt en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet.’ Ik ken die wél: Nederland, het land waar ik ben opgegroeid. Het is hier vreedzaam en fijn wonen bovendien.

Ik ben verbijsterd en woedend. Niet alleen omdat er een grens is overschreden, maar ook omdat Bloks uitlatingen veel verder gaan dan eerdere uitspraken van politici over hetzelfde onderwerp. Jarenlang werd er, tot mijn afkeer, door politici als Sybrand Buma en Maxime Verhagen geroepen dat de multiculturele samenleving is mislukt. Telkens dacht ik: hoe kun je in vredesnaam je eigen samenleving als mislukt bestempelen? Natuurlijk zijn er spanningen, maar verdomme, een samenleving is dynamisch en ontwikkelt zich constant.

Bloks woorden zijn duister en fatalistisch. Ze kwetsen niet alleen miljoenen mensen (in Nederland wonen twee miljoen mensen met een niet-westerse achtergrond en anderhalf miljoen nieuwkomers uit westerse landen), maar zijn ook gevaarlijk en suggereren dat het onvermijdelijk is dat de boel hier straks volledig ontspoort en het op geweld uitdraait. Xenofobie zit nu eenmaal in onze genen, stelt Blok.

Zover is het dus al in Nederland dat een minister zonder schroom dit soort dingen roept. Het toont aan hoe bereidwillig de VVD is om morele grenzen op te rekken voor electoraal gewin.

Opvallend genoeg vond Blok in 2004 dat het juist heel goed ging met de multiculturele samenleving. Als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie naar integratie zei hij destijds dat ‘de integratie van veel allochtonen geheel of gedeeltelijk geslaagd is, en dat dit een prestatie van formaat is’. Hij voegde eraan toe dat je er ook op moet wijzen dat het met grote groepen goed gaat. ‘Anders zou je de werkelijkheid tekortdoen.’

Kennelijk heeft Blok er niet langer moeite mee om de werkelijkheid tekort te doen. Sterker: hij is nu zelfs bereid de werkelijkheid te vervormen en moedwillig te injecteren met angst en haat, door racistische en xenofobe retoriek te hanteren, zo de kloof tussen bevolkingsgroepen verbredend. Hij speelt welbewust de polarisatiekaart, niet alleen om zijn achterban te paaien, maar ook om aan rechts Nederland duidelijk te maken dat de VVD zeer dicht in het kielzog van de PVV en FvD opereert, en bereid is ze, indien nodig, rechts in te halen.

Bloks uitspraken wekken nu nog verbazing, een volgende keer dat een politicus zulke retoriek hanteert, wordt het langzaam salonfähig. Gevolg: meer mensen zullen waarde hechten aan de woorden van Wilders en Baudet, en veel partijen zullen opnieuw een forse ruk naar rechts maken. De polarisatie zal dan zo vergevorderd zijn, dat Nederland voorgoed zal veranderen.

Internationaal heeft Blok zijn geloofwaardigheid volledig verspeeld, ook door zijn stelling dat het niet gaat lukken op Europees niveau af te spreken dat Oost-Europa evenveel vluchtelingen gaat accepteren. De Surinaamse regering heeft inmiddels ernstig geprotesteerd tegen Bloks uitspraken dat hun land een ‘failed state’ is en eist excuses. En The Washington Post kopte veelzeggend: ‘Dutch foreign minister says multicultural societies breed violence.’

Blok gelooft niet in Nederland. Hij koestert een diep wantrouwen jegens 20 procent van de Nederlandse bevolking en is ervan overtuigd dat de multiculturele samenleving gedoemd is te mislukken en onherroepelijk tot geweld zal leiden. Zo’n man kan onmogelijk nog langer minister zijn.

Posted by Holger in Van het bestuur