Genomineerden voor Het Verschil 2018

De genomineerden voor diversiteitsprijs Het Verschil 2018 zijn bekend! Vier inspirerende personen en drie indrukwekkende organisaties die echt verschil maken in de gemeente Deventer.

 • Maria Corbo (Vrijwilliger bij het Meester Geertshuis en ‘huismoeder’ voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de bed-bad-brood-voorziening).
 • Nuran Florissen – Kapikiran (o.a. drijvende kracht achter Vrouwen voor Elkaar)
 • Lia van Reisen (Zet zich (onder meer via Deventer Werktalent) in het bijzonder in voor statushouders, inburgeraars en anderstaligen)
 • Samir Maglajlic (Kwam als vluchteling uit Bosnië in 1995 naar Nederland. Hij heeft een boek geschreven waarin hij een pleidooi houdt om respectvol met elkaar om te gaan. Samir geeft lezingen over verbinding en tolerantie en is nauw betrokken bij het AZC)
 • Vrouwen voor Elkaar (multiculturele vrouwengroep die sinds 1994 actief is, zij bieden ondersteuning en leggen verbinding tussen culturen)
 • Humanitas (Woon- en Zorgcentrum Humanitas speelt een belangrijke en verbindende rol in de buurt)
 • Voorstad verbindt (Een  sociaal kunstproject waarbij 150 mensen uit de wijk breien en verbindingen leggen)

Op maandagavond 23 april, 19.30, in het Etty Hillesumcentrum wordt bekend welke persoon en welke organisatie de prijs winnen! Wil je bij deze feestelijke prijsuitreiking aanwezig zijn? Welkom! Meld je dan even aan via administratie@ettyhillesumcentrum.nl

Posted by Holger in Van het bestuur

Samir Maglajlic doneert opbrengst boek aan ziekenhuis

De voormalig Bosnische vluchteling Samir Maglajlic schreef het boek: Door de ogen van een vluchteling. De opbrengst van € 2500 gaat naar de Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis voor nieuwe kindervoorzieningen. ‘Hiermee wil ik zeggen: dank je wel Nederland.’

‘We moesten weg. Het werd gewoon te gevaarlijk in Bosnië’, vertelt Samir over zijn vlucht uit zijn oude vaderland, iets meer dan twintig jaar geleden. Hij was één van de 1,2 miljoen Bosnische vluchtelingen gedurende de Balkan-oorlog. Min of meer toevallig kwam hij samen met zijn zwangere vrouw Nevzeta in het AZC in Schalkhaar terecht.
Daar zag hij veel ruzies, kleine kamers met veel mensen, drukke restaurants en vooral veel getraumatiseerde lotgenoten. ‘Het was een zware tijd voor mij en mijn vrouw.’ Zelf sliep Samir slecht en werd constant herinnerd aan de oorlog. ‘Ik leefde in een permanente angst en durfde de straat niet op.’

Optimisme
Toch overheerst bij hem het optimisme: ‘Toen we in Deventer, geholpen door de gemeente en Vluchtelingenwerk, een woning kregen, werd ik met open armen ontvangen door de buren. Ik hoefde maar wat te vragen of ze regelden het.’ Samir vond ook werk waar hij in Bosnië voor was opgeleid bij het Kindcentrum Rivierenwijk, zijn vrouw ging aan de slag als vrijwillig klasse assistent op de Cees Wilkeshuisschool en ze hebben twee gezonde ‘vernederlandste’ kinderen. Samir: ‘Ik ben trots op Deventer. Ik ben trots op Nederland. Ik heb oorlog meegemaakt en ervaren hoe belangrijk vrijheid en vrede zijn. Hoe kwetsbaar vrede ook is. Ik ben niet rijk geworden in Nederland, maar wel rijk geworden door het leven van mijn familie hier in vrede en veiligheid. Ik zou ook niet terugkunnen naar Bosnië. Hoewel er geen oorlog is, zijn er nog steeds ideologieën die tegenover elkaar staan. Terwijl ik wil leven in een wereld waarin je iedereen respecteert. Ongeacht ras en overtuiging.’

Dank je wel
Samir besloot tot het schrijven van zijn boek, nadat hij het maatschappelijk klimaat zag veranderen als gevolg van het populisme. ‘De kloof is groter geworden, het beeld over vluchtelingen negatiever. Ik kreeg er bijna een schuldgevoel van, maar geloof me: ik wilde echt niet vluchten. In Bosnië hadden we het goed. Maar er vielen 100.000 doden en er kwamen 1,2 miljoen vluchtelingen. Wie misdaden begaat, moet gestraft worden. Maar wij zijn gewoon mensen die werken, die belasting betalen, met kinderen op school en mensen die vrijwilligerswerk doen… Mijn zoon voetbalt bij Voorwaarts, maar traint ook jeugd. Mijn boek is een pleidooi voor begrip van een echte oorlogsvluchteling en hoe zij kansen hebben gekregen en die ook hebben gegrepen. Dus nogmaals: dank je wel Nederland.’

Kinderafdeling
Zijn dankbaarheid heeft Samir kracht bijgezet door de opbrengst van zijn in 2015 geschreven boek te schenken aan een goed doel. Eerder ging al 900 euro naar het Kenniscentrum Oncologie. Nu gaat 2500 euro naar de Kinderafdeling van het Deventer Ziekenhuis. Samir: ‘Waarom? Ik heb zelf in de oorlog ervaren hoe kwetsbaar het leven is, zeker dat van een kind. Mijn vrouw was zwanger toen we weg moesten en ik heb kinderen zien sterven in de oorlog. Al die trauma’s. Waar is steun meer op zijn plek op een afdeling met ernstig zieke kinderen? Ik ben niet alleen trots op mijn stad Deventer, ook op het Deventer Ziekenhuis. Ik ben er trots op dat ik met een cheque iets terug kan doen voor mijn nieuwe land en stad.’


Bestuursvoorzitter Gita Gallé ontving op 25 oktober de opbrengst van Samirs boek voor nieuwe kindervoorzieningen in het Deventer Ziekenhuis.

Dank aan Marina Ruempol voor de foto’s!

Posted by Holger in Van het bestuur

Vandaag te koop op de Deventer boekenmarkt!

Vandaag is de Deventer Boekenmarkt. Bijna 7 kilometer boekenkramen, erg veel dus. Een kleine hulp: het boek “Nederland door de ogen van een vluchteling” van Samir Maglajlic is te koop op kraam 610, tegenover de bibliotheek!
Samir en Nevzeta Sahmanovic-Maglajlic verkopen de boeken, Samir signeert en de opbrengst is voor de kinderafdeling van het Deventer Ziekenhuis.

 

Posted by Holger in Van het bestuur

Deventer Boekenmarkt 2017 – 6 augustus 2017

Op zondag 6 augustus 2017 vindt in de boeken- en Hanzestad Deventer de 29e editie plaats van de Deventer Boekenmarkt. In totaal zijn 878 kramen gevuld met vele duizenden boeken: ruim 6 kilometer markt met deelname van gerenommeerde boekhandelaren en antiquariaten uit heel Nederland. De markt begint om 9.30 uur, maar al om 7.00 uur zijn er de eerste bezoekers.

De Deventer Boekenmarkt vindt jaarlijks plaats op de eerste zondag in augustus en wordt bezocht door ruim 130.000 personen. Door het grote aantal kramen is de Deventer Boekenmarkt uitgegroeid tot de grootste van Europa. De markt kenmerkt zich echter niet alleen door kwantiteit, maar ook door kwaliteit. Het aanbod varieert van kinderboeken tot poëzie, van literatuur tot strips, van kunst tot topografie.

Natuurlijk is ook het boek “Nederland door de ogen van een vluchteling” verkrijgbaar. En wel op de stand 610, van het Penninckhuis. Die stand staat vlakbij de bibliotheek op de Brink. We hopen op veel bezoekers, die dan met het (door Samir Maglajlic gesigneerde!) boek verder genieten van Deventer, de boekenmarkt en “Nederland door de ogen van een vluchteling”! En vergeet het niet; de opbrengst van het boek komt ten goede aan de kinderafdeling van het Deventer Ziekenhuis!

Posted by Holger in Van het bestuur

Bekend maakt bemind.

TIEN spelregels voor een goed gesprek. Er is een oud spreekwoord: “Onbekend maakt onbemind”. Als dat waar is, dan is het omgekeerde ook van kracht: bekend maakt bemind. Als we elkaar beter leren kennen, dan gaan we ook meer om elkaar geven. En dé manier om de ander te leren kennen is: met elkaar in gesprek gaan, hoe “onbekend” we ook voor elkaar zijn.

Deze spelregels zijn voor iedereen die wil praten mét anderen, en niet over anderen. Een handig advies, voor wie een praatje of gesprek wil met Nederlanders met een andere cultuur of religie.

 1. Laat de ander zijn of haar verhaal vertellen.
 2. Zet daar niet gelijk een ander verhaal (jouw verhaal) tegenover. Verander ook niet te snel van onderwerp.
 3. Accepteer verschil van mening. Wees niet uit op “eigen gelijk”. Laat ruimte voor andere opvattingen.
 4. Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld wil worden: vriendelijk en respectvol.
 5. Accepteer stiltes. Soms heeft iemand tijd nodig om na te denken of de juiste woorden te vinden.
 6. Spreek vanuit jezelf, niet vanuit anderen (dus: “ik vind” in plaats van “ze zeggen”). Generaliseer niet, dus geen algemeenheden als “wij”, “zij”, “de moslims”.
 7. Wees nieuwsgierig naar het verhaal van de ander en stel je open voor wat de ander zegt.
 8. Vraag om een toelichting of een voorbeeld als je iets niet begrijpt of als de ander praat in algemeenheden.
 9. Wissel de rol van vrager en spreker af. Voorkom dat jij alleen vragen stelt of steeds aan het woord bent.
 10. Luister zonder te oordelen. Stel jouw oordelen uit en onderzoek ze.

(Bron: folder “Bekend maakt bemind” van de gemeente Arnhem)

Posted by Holger in Van het bestuur

Verslag Deventer Beursvloer 5 april.

Woensdag 5 april werd in Deventer voor de elfde maal de Beursvloer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen georganiseerd. Op deze beursvloer kunnen bedrijven en instellingen elkaar ontmoeten om afspraken te maken. Zo kunnen we elkaar helpen. Als vertegenwoordigers van de stichting Elma zijn Samir en Holger naar de beursvloer gegaan.

Hebben wij afspraken kunnen maken? Ja, we gaan samenwerken met Multicopy. We gaan serieus kijken of we in hun pand een lezing met boekverkoop kunnen organiseren. Deze activiteit draagt bij aan een gezamenlijke wens om de verhoudingen in Deventer tussen vluchtelingen en Deventenaren te verbeteren. Fijn elkaar te ontmoeten Jeanette!

Natuurlijk willen we vaker ons verhaal kunnen vertellen en het boek kunnen verkopen. Dan ben je natuurlijk altijd op zoek naar mooie plekken om zo’n activiteit te houden! Een van de mooiste plekken in Deventer is het Vogeleiland en het paviljoen dat daar is. Shermal en Samir zien het helemaal zitten, dus hou onze agenda in de gaten, eerdaags gaat het daar gebeuren!

Met de stichting Vriendendiensten hebben we ook gesproken. Ook al hebben we nog geen concrete afspraak, we kunnen elkaar in voorkomende gevallen wel helpen. Ook dat is het resultaat van de beursvloer: elkaar informeren over wat je doet en afspreken elkaar makkelijk op te zoeken als we elkaar kunnen helpen of als we elkaar nodig hebben! Lori, succes met je activiteiten!

Tot slot hebben we gesproken met Annemarie van de Deventer Schouwburg. Op korte termijn zullen we daar niet actief zijn, maar onze ambities zijn groot. En daar hebben we elkaar over geïnformeerd. Als we doorgaan met de ambities en deze waarmaken, dan komt er wat moois aan in Deventer; een coproductie tussen de Deventer Schouwburg en de stichting Elma. Later meer hierover!

Al met al dank aan de organisatie van de Deventer Beursvloer. Voor de stichting Elma was het een aangename en nuttige avond! Volgend jaar komen we weer, en hopen we evenveel fijne ontmoetingen te hebben!

Posted by Holger in Van het bestuur

Nederland door de ogen van een vluchteling.

Wil je Samir Maglajlic helpen om 5000 euro aan de kinderafdeling Deventer Ziekenhuis te schenken? Samir Maglajlic, ex vluchteling, wil graag namens Stichting ELMA een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Voor elke donatie van 10 euro krijg je het boek ”Nederland door de ogen van een vluchteling” als een cadeau.

Het verhaal van Samir is een hartstochtelijk pleidooi om, ongeacht afkomst,religie, status en huidskleur, respectvol met elkaar om te gaan.

Het bankrekeningnummer van Stichting Elma is NL24 RBRB 0944 3600 76.
Meer info: www.stichtingelma.nl
Facebook: Stichting Elma
e-mail : samir@stichtingelma.nl

Samir zat in 1995 van 19 juni tot en met 10 november in het AZC Schalkhaar. Samen met zijn vrouw was hij als vluchteling uit Bosnië vertrokken en in Schalkhaar terecht gekomen.

Na 20 jaar in Nederland schrijft Maglajlic zijn verhaal: leven in Nederland vanaf het eerste moment in het Asielzoekerscentrum tot het heden. Hij schrijft over de manier waarop hij de kwestie van allochtonen, islam, populisten, vrijheid van meningsuiting en onderwijs in Nederland ziet en wat hij in Nederland heeft meegemaakt met zijn vrouw en kinderen, die werden geboren in 1995 en 1998. Ook schrijft hij over vluchtelingen, gastarbeiders, Nederlanders Antillianen, Surinamers, Oost-Europeanen, West-Europeanen en Balkanlanden.

Het resulteert in verhaal met heel veel interessante momenten. Maar ook in een beschrijving van de manier waarop Samir, momenteel werkzaam op een basisschool en BSO als onderwijsassistent, kijkt naar de ontwikkelingen van de laatste jaren.
Het boek is verkrijgbaar voor € 9,90 en de opbrengst gaat naar de kinderafdeling van het Deventer Ziekenhuis.

Posted by Holger in Van het bestuur

De Deventer Beursvloer

Na de feestelijke editie van de Beursvloer vorig jaar staat er ook in 2017 weer een uitdagende BEURSVLOER op het programma. Woensdag 5 april 2017 ontmoeten we elkaar weer voor de 11e keer tijdens de Deventer Beursvloer! Hoe laat: vanaf 16.30 bent u van harte welkom, om 17.00 uur is het officiële startschot van de Deventer Beurvsloer. De Beursvloer zelf duurt tot 18.00 uur bij Saxion Deventer, Handelskade 75 in Deventer. Na het officiële Beursvloermoment is er vanaf 18.00 uur een borrel voor alle aanwezige partijen; ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De organisatie van de Beursvloer Deventer 2017 is geheel in handen van BuroMBO. Samen met de Beursvloer ambassadeurs, de Vrijwilligers Centrale Deventer en andere maatschappelijke organisaties maken zij er ook dit jaar weer een bijzonder evenement van. De Deventer Beursvloer wordt u aangeboden door de Gemeente Deventer, Deventer Kring van Werkgevers en MKB Deventer. Natuurlijk is de stichting Elma ook aanwezig. Samir en Holger zullen de stichting vertegenwoordigen.

Wij verheugen ons op een succesvol en ondernemende Beursvloer 2017!

Posted by Holger in Van het bestuur

De stichting Elma.

De Stichting Elma levert een bijdrage aan een positief klimaat van respect en tolerantie, en bevordert het draagvlak voor vluchtelingen en ontheemden in de samenleving van Deventer en omgeving.

De stichting bestaat uit drie bestuursleden en één adviseur. Het zijn de volgende personen:

 • Güliz Tomruk-Kisi, secretaris
 • Hadda Diekman-Tbal, penningmeester
 • Samir Maglajlic, adviseur
 • Holger Boswijk, voorzitter

De stichting Elma is opgericht met hulp van Smalbraak Notarissen te Deventer, en de website banner is ontworpen door Allison, waarvoor onze dank!

 

Posted by Holger in Van het bestuur, 0 comments